Wat zijn de voordelen van groene energie?

Groene energie is energie opgewekt uit een bron die onuitputbaar is zoals zonne-energie of windenergie. In tegenstelling tot fossiele brandstoffen zijn deze energiebronnen theoretisch nooit op. Het zal namelijk altijd blijven waaien (zeker in Nederland) en de zon schijnt ook altijd wel ergens. Fossiele brandstoffen worden uit de aarde gehaald en raken ooit op. Daarnaast worden deze brandstoffen verbrand, waarbij veel CO2 vrijkomt. Niet erg handig dus. Benieuwd naar de voordelen van groene energie? Lees dan verder.

De nadelen van fossiele brandstoffen op een rijtje

We zijn met zijn allen goed bezig om steeds meer energie op te wekken uit duurzame bronnen. Toch gaat dit vooralsnog niet heel snel en zijn we nog steeds voornamelijk afhankelijk van fossiele brandstoffen. Voorbeelden van fossiele brandstoffen zijn olie, steenkool en aardgas. Zoals al eerder is aangegeven in dit artikel komt bij de verbranding van deze fossiele brandstoffen zeer veel CO2 vrij. We weten inmiddels dat dit zeer schadelijk is voor het milieu, aangezien het één van de voornaamste oorzaken is van milieuverandering en de ozonlaag aantast. Bovendien wordt er geschat dat we nog maar voor 200 jaar aan fossiele brandstoffen hebben.

Waarom is groene energie een goed alternatief?

Groene energie kan ongelimiteerd worden opgewekt door bijvoorbeeld windenergie en zonne-energie. Het is dus onuitputbaar. Daarnaast komen er ook geen schadelijke gassen vrij bij het opwekken hiervan. Het opwekken van windenergie gebeurt door windmolens. Maar zonne-energie opwekken kan ook jij aan bijdragen als particulier. Je kunt bijvoorbeeld zonnepanelen huren, hiervoor hoef je geen grote investering te doen maar betaal je maandelijks een bedrag aan de verhuurder.

Waar zonnepanelen huren?

Waar ga je deze zonnepanelen dan huren? Er zijn zeer veel aanbieders van zonnepanelen, echter bieden deze lang niet allemaal de mogelijkheid om zonnepanelen te huren. Bij Enie krijg je deze mogelijkheid wel. Zo kun jij ook bijdragen aan een duurzamere wereld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *