Neem gevaarlijke stoffen serieus!

Of jij ze nu produceert als ondernemer of er dagelijks mee in contact komt, veiligheid staat altijd voorop. Stel duidelijke protocollen op en zorg dat iedereen die op de voet volgt.

Het opstellen is niet zo heel moeilijk, aangezien er voor diverse gevaarlijke stoffen algemene voorschriften gelden. Deze kunnen een gevaar vormen voor mens, dier en milieu wanneer er niet op een verantwoordelijke manier mee omgegaan wordt. De regels zijn dus erg streng en naleving daarvan is van het grootste belang. Wat staat er allemaal precies in die protocollen en welke uitgangspunten zijn hierin het belangrijkste?

Beperking van contact met gevaarlijke stoffen

Dat staat redelijk op zichzelf, maar ten uitvoering brengen is nog even wat anders. Voorkom onnodig contact met instabiele chemicaliën en andere stoffen door middel van:

  • 1: Inventarisatie

Alle stoffen moeten in kaart worden gebracht, zowel voorraden als de chemicaliën die jij zelf produceert. Vergeet ook bijproducten niet.

  • 2: Bepaling blootstellingsniveau

Baken de mogelijke consequenties van blootstelling aan een schadelijke stof af met behulp van een kwantitatieve schattingsmethode en/of nauwkeurige meting.

  • 3: Het nemen van maatregelen

Voorkom gevaarlijke situaties en handel direct wanneer ze zich toch voordoen. Daarom is beschermende kleding essentieel. Verhelp en behandel eventuele verwondingen met behulp van oogstations en verbandtrommels.

  • 4: Het evalueren van wijzigingen

Bij een renovatie kan het gebeuren dat de indeling van jouw pand ook wijzigt. In dat geval moet de hele situatie rondom de opslag van en omgang met de gevaarlijke stoffen in jouw bedrijf opnieuw worden geëvalueerd. Wijzig waar nodig de protocollen en breng iedereen die ermee te maken heeft hiervan op de hoogte. Per jaar dient er sowieso één keer nauwkeurig een veiligheidscheck te worden uitgevoerd.

Veilig opslaan van gevaarlijke stoffen

Zelfs de meest geschikte vaten en tanks voor gevaarlijke stoffen kunnen niet voorkomen dat er een ongeluk mee gebeurt. Denk aan een lekkage, om maar iets te noemen. De risico’s voor de omgeving en iedereen die bij deze opslag in de buurt komt zijn niet te overzien. Tenzij je direct handelt en lekbakken aanbrengt. Gebruik veiligheidskannen om bepaalde stoffen in te vervoeren en een speciale veiligheidskast om chemicaliën veilig in op te slaan.

Persoonlijke bescherming

We hebben het al eerder genoemd, maar het belang van persoonlijke beschermingsmiddelen moet iedereen op het hart gedrukt worden. Hiermee wordt het risico op verwondingen niet de kop in gedrukt maar maakt de situatie wel een stuk overzichtelijker. In de protocollen van jouw bedrijf staat precies vermeld welke beschermingsmiddelen waar en wanneer gehanteerd moeten worden. Gebruik altijd stickers die precies aangeven of een helm dan wel bril dragen verplicht is, om maar iets te noemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *