Het effect van Corona op de Nederlandse economie

2020 is voor veel mensen niet geworden wat ze er vooraf van hadden verwacht. Wie had ooit kunnen verwachten dat 2020 het jaar zou worden waar in de wereld in de ban zou zijn van een wereldwijde epidemie, een echte pandemie. Door het uitbreken van de ziekte was de wereld en daarmee ook Nederland gedwongen om Corona maatregelen te treffen. Nederland koos er bijvoorbeeld voor de zogenaamde ‘intelligente lockdown’ in te stellen. Men mocht alleen naar buiten wanneer dit echt nodig was. De zogenaamde cruciale beroepen kregen voorrang en men moest leren leven in het nieuwe normaal. Deze maatregelen hebben een enorme impact gehad op de juist zo sterk groeiende economie. De economie behaald negatieve cijfers die het laatst gezien zijn in de tweede wereld oorlog. Wij lichten twee belangrijke markten binnen de Nederlandse economie uit die extra hard getroffen zijn.

De huizenmarkt

De huizenmarkt in Nederland is erg krap. Dit houdt in dat er meer vraag is dan aanbod. Wanneer ergens meer vraag dan aanbod voor is gaat de prijs van het goed, in dit geval huizen, omhoog. Doordat vanwege de maatregelen mensen hun baan, inkomen en daardoor huis verliezen is de verwachting dat de huizenprijzen vanaf volgend jaar iets zullen dalen. Wel blijft er in Nederland een tekort aan huizen, dus de huizenprijzen zullen relatief hoog zijn.

De banenmarkt

Logistieke vacatures, bijbaantjes en overige vacatures, ze lagen voor het oprapen. In de goed draaiende economie die Nederland tot voor kort was bestond een laag werkloosheid percentage. Door de corona maatregelen zijn veel ondernemingen omgevallen. Hierdoor zijn veel mensen hun baan verloren. Er is dus meer vraag gekomen naar banen maar minder aanbod aan banen. Dit zorgt ervoor dat de corona maatregelen ook een negatieve invloed hebben op de banenmarkt. Gelukkig werkt de overheid er goed aan dit te compenseren.